Pacientų, sergančių širdies nepakankamumu, mokymas tampa iššūkiu slaugytojams

Mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui

V Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu ir atsižvelgdama į Šešioliktosios Vyriausybės — metų programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo m.

T v i r t i n u Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašą pridedama.

  • Arterinė hipertenzija - Sveikas Žmogus
  • Širdies sveikatos grybai
  • Plintančio širdies nepakankamumo valdymas: sumani strategija | eagles.lt

P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja m. Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašas toliau — Aprašas nustato reikalavimus specialistams, teikiantiems gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, paslaugą toliau — konsultavimo paslaugapatalpoms ir medicinos prietaisams, šios paslaugos organizavimą, teikimą ir indikacijas.

Konsultavimo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose toliau — ASPĮturinčiose įstaigos licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas ambulatorines II ar III lygio kardiologijos paslaugas. Konsultavimo paslaugas teikia gydytojas kardiologas, besispecializuojantis širdies nepakankamumo gydymo srityje, kartu su specialiai paruoštu bendrosios praktikos slaugytoju, bendradarbiaudami su kitais sveikatos priežiūros specialistais.

Bendrosios praktikos slaugytojas privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją širdies nepakankamumo gydymo srityje ne mažiau kaip 36 val. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 6.

Paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas — kryptingas, planingas ir sistemingas slaugytojų, slaugančių širdies nepakankamumu sergančius pacientus, ir pacientų bendravimas, kurio tikslas — suteikti pacientui ir jo šeimos nariams specialiųjų žinių apie širdies nepakankamumo ligą, jos eigą ir priežiūros metodus, gyvensenos ir savirūpos įgūdžių formavimo rekomendacijas.

ASPĮ, teikiančiose konsultavimo paslaugas, turi būti specializuotas konsultacijų kabinetas, kuriame turi būti: 7. Specializuotame konsultacijų kabinete turi būti šie medicinos prietaisai: 8. ASPĮ turi turėti galimybę atlikti: 9.

vegetacinės kraujagyslių hipertenzijos tipas

Asmenų, sergančių širdies nepakankamumu, specializuotas konsultacijų kabinetas turi atitikti Lietuvos Respublikos kokios ligos susijusios su hipertenzija apsaugos ministro m. Konsultavimo paslaugos teikiamos gydytojo kardiologo siuntimu. Pacientui, sergančiam širdies nepakankamumu, gali būti teikiama iki 4 konsultavimo paslaugų per 12 mėn. V redakcija, galiojo nuo 01 01 iki 12 31 Konsultavimo paslaugos teikiamos pagal gydytojo kardiologo siuntimą.

Per 12 mėn.

Mūsų draugai

V redakcija, įsigaliojo nuo 01 01 Konsultavimo paslaugos teikiamos tik po stacionarinio gydymo, esant šioms indikacijoms: Gydytojo kardiologo ir širdies nepakankamumo slaugytojo konsultacijos paslaugos teikiamos pagal šio Aprašo 1 priedą. Konsultavimo paslaugos teikiamos pagal Aprašo 1 priedą: Vykdo įvairių parametrų nuotolinę stebėseną, naudodamas nuotolinės stebėsenos medicinos prietaisus jeigu ji yra taikoma.

V redakcija, įsigalioja nuo 11 01 Pacientui, sergančiam širdies nepakankamumu, mokymo paslaugą teikia širdies nepakankamumo slaugytojas pagal Aprašo 2 priede nustatytus Paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymo programos reikalavimus, naudodamas vaizdines priemones bei metodinę medžiagą.

Mokymas gali būti hipertenzija 3 požymiai ir grupinis. Teikiant suaugusiems pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, slaugos paslaugas, gali dalyvauti ir paciento šeimos nariai ir ar globėjai. Teikiant paslaugas pildoma asmens sveikatos istorija forma Nr.

Plintančio širdies nepakankamumo valdymas: sumani strategija

Šios formos saugomos asmens sveikatos istorijoje forma Nr. Konsultavimo paslaugų, atitinkančių Apraše nustatytus reikalavimus, išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal šių paslaugų bazines kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

ar jie suteikia neįgalumą esant 3 laipsnių hipertenzijai

Už konsultavimo paslaugą, kurios metu atliekami Aprašo 1 priedo 2 punkto 1 eilutėje nurodyti tyrimai, mokama pagal gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas, bazinę kainą.

Už konsultavimo paslaugą, kurios metu atliekami Aprašo 1 priedo 2 punkto 2 eilutėje nurodyti tyrimai, mokama pagal gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas, bazinę kainą. Konsultavimo paslaugos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V redakcija, galiojo nuo 01 01 iki 12 31 18 hipertenzijos poveikis organams. V Gydytojas kardiologas ir širdies nepakankamumo slaugytojas, teikdami konsultavimo paslaugas ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, už savo veiksmus, praktikos klaidas ir profesinės etikos ar deontologijos pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo 1 priedas 1 priedas - LR SAM 11 24 įsakymo Nr. Gydytojo kardiologo ir slaugytojo paslaugų teikimo apimtys, teikiant širdies nepakankamumu sergančiųjų pacientų konsultacijos paslaugą: Eil. Konsultacija ir jos trukmė 1 konsultacija apie min. Gydytojo kardiologo funkcijos, konsultacijos trukmė apie 30 min.

Paciento mokymas mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui 45 min. Surenka duomenis apie paciento sveikatos būklę pagal 4 priedo formą: Apklausia pacientą ir įvertina jo žinias apie širdies nepakankamumą; surenka trumpą anamnezę; įvertina skundus; įvertina pagrindinių širdies nepakankamumo simptomų ir požymių pasireiškimą dusulį, širdies plakimą, nuovargį, edemas ; nustato paciento mokymo poreikį, sudaro širdies nepakankamumo mokymo kalendorinį planą, vykdo paciento ir jo šeimos narių mokymą, naudodamas įvertina kasdienę veiklą fizinio krūvio vaizdines priemones bei toleravimą ; metodinę medžiagą.

Aukštas kraujospūdis

Kitos funkcijos nuo 15 iki 30 min. Atlieka 6 minučių ėjimo testą 15 min. Vertina: paciento sveikatos būklės pokyčius, gydymo tikslų pasiekimą, papildomų tyrimų poreikį. Koreguoja medikamentinį ir nemedikamentinį gydymą. Vertina: paciento būklės pokyčius, kiekiui plaučiuose nustatytikraujo mėginius arba siunčia į centrinę laboratoriją; registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius.

Pasaulinė hipertenzijos lyga angl. International Society of Hypertension, ISH ir kitomis organizacijomis, gegužės ąją paskelbė Pasauline hipertenzijos diena [2, 3].

Po konsultacijos slaugytoja vertina paciento būklės pokyčius, atsako pagal kompetenciją mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui klausimus telefonu. Įvertina širdies nepakankamumo simptomų ir požymių pasireiškimą, kasdienę veiklą fizinio krūvio toleravimą ; matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimo dažnį, svorį, pilvo apimtį, kūno sudėtį.

Vertina pacientų savirūpos įgūdžius, paskirto gydymo rekomendacijų laikymąsi. Įvertina širdies nepakankamumo simptomų ir požymių pasireiškimą, Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius. Rekomenduojamos mokymo temos: mitybos rekomendacijos druskos ir skysčių balansas ; Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnį priežiūros planą. Mitai ir faktai apie širdies nepakankamumą. Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius; Pateikia duomenis apie pacientą gydymo tikslų pasiekimą, papildomų tyrimų poreikį.

Mokymo temos: matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimo hipertenzija nuo oro pokyčių, svorį, pilvo apimtį, kūno sudėtį. Surenka duomenis apie paciento sveikatos būklę: Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius; įvertina sveikatos būklės nusiskundimus; vykdo mokymą pagal planą.

Mokymo temos: įvertina pagrindinių širdies nepakankamumo simptomų ir požymių pasireiškimą dusulį, širdies plakimą, nuovargį, edemas ir kt. Širdies transplantacija ir kt. Elgesys paūmėjimo širdies susitraukimo dažnį, svorį, metu sveikatos priežiūros pilvo apimtį, kūno sudėtį. Vertina simptomus pagal klausimyną pagal poreikį 5 min. Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnį priežiūros planą 10 min.

Nustato tolesnio gydymo tikslus. Parengia medicinos dokumentų išrašą forma Nr. Atlieka: informacija kur kreiptis. Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos metu atliekami tyrimai: Eil.

Konsultacija Instrumentiniai tyrimai 1 konsultacija Elektrokardiograma Ultragarsinis širdies tyrimas Spiroergometrijos tyrimas 2. V redakcija, galiojo nuo 01 01 iki 12 31 2. Papildomi tyrimai jei yra klinikinių indikacijų : bendrasis kraujo tyrimas; biocheminis kraujo tyrimas: gliukozė, ŠF, LDH, geležis, TTH; digoksino koncentracija, jei pacientas mažiau kaip 1 mėn.

Gydytojo kardiologo ir Elektrokardiograma Biocheminis kraujo tyrimas: K, Na, kreatininas. V redakcija, įsigaliojo nuo 01 01 Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo 1 priedas 1 priedas - LR SAM 04 28 įsakymo Nr.

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo paslaugų teikimo apimtys, teikiant širdies nepakankamumu sergančių pacientų konsultacijos paslaugą: Eil.

Susijusios ligos

Esant poreikiui siunčia kitų Slaugytojo funkcijos, teikiant širdies nepakankamumu sergančių pacientų konsultacijos paslaugą, ir konsultacijos trukmė Būklės vertinimas 30—45 min. Surenka duomenis apie paciento sveikatos būklę pagal Mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo toliau — aprašas mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui priedo formą: surenka trumpą anamnezę; įvertina skundus; įvertina pagrindinius širdies nepakankamumo simptomus ir požymius dusulį, širdies plakimą, nuovargį, edemas ; įvertina kasdienę veiklą fizinio krūvio toleravimą ; matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį, svorį, pilvo apimtį.

Atlieka kraujo tyrimus arba vaistų grupės nuo hipertenzijos Paciento mokymas apie 45 min. Apklausia pacientą ir įvertina jo žinias apie širdies nepakankamumą; nustato paciento mokymo poreikį. Vykdo paciento ir jo šeimos narių mokymą, naudodamas vaizdines priemones bei metodinę medžiagą.

dieta sergant lėtine hipertenzija

Mokymo temos nustatomos pagal aprašo 2 priedą. Kartu su gydytoju planuoja kitos konsultacijos bei mokymo laiką. Nustato intervencinio gydymo, gydomųjų elektrofiziologinių procedūrų ir chirurginio gydymo indikacijas. Nustato ambulatorinės medicininės reabilitacijos indikacijas.

hipertenzija ir vertikali laikysena

Vertina paciento sveikatos būklės pokyčius, gydymo tikslų pasiekimą, papildomų tyrimų poreikį. Iš naujo įvertina intervencinio gydymo, gydomųjų elektrofiziologinių procedūrų ir chirurginio gydymo indikacijas. Sprendžia dėl siuntimo į ambulatorinę medicininę reabilitaciją.

Amžius daugiau kaip 65 m. Gretutinės ligos, pvz. Žinokite savo kraujo spaudimą! Kad žinotumėte, ar jūsų kraujo spaudimas nėra padidėjęs, naudinga jį reguliariai pasimatuoti namuose automatiniu matuokliu.

Vertina paciento būklės pokyčius, gydymo tikslų pasiekimą, papildomų tyrimų poreikį. Esant poreikiui kartu su širdies chirurgais, rentgenochirurgais, kitų specialybių gydytojais, slaugytojais aptaria paciento gydymo, gretutinių ligų valdymo, medikamentinio gydymo mėginius į centrinę laboratoriją pagal gydytojo paskyrimą, atsižvelgiant į šio priedo 2 punktą.

Registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius. Atlieka hemodinamikos parametrų matavimus impedanso kardiograma. Įvertina širdies nepakankamumo simptomus ir požymius, kasdienę veiklą fizinio krūvio toleravimą. Matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį, svorį, pilvo apimtį, kūno sudėtį. Atlieka hemodinamikos parametrų matavimus esant klinikinėms indikacijoms.

Mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui reikalingus kraujo tyrimus ir ar registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius. Organizuoja paskirtų kraujo tyrimų mėginių paėmimą ir registruoja Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius.

Vykdo tolesnį paciento ir jo šeimos narių mokymą pagal nustatytą poreikį. Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnės priežiūros planą. Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius.

Organizuoja ir planuoja mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui priežiūrą. Pakartotinai vertina paciento sveikatos būklės prognozę. Peržiūri intervencinio gydymo, gydomųjų elektrofiziologinių procedūrų ir chirurginio gydymo indikacijas.

Surenka duomenis apie paciento sveikatos būklę: įvertina sveikatos būklę, nusiskundimus. Įvertina pagrindinius širdies nepakankamumo simptomus ir požymius dusulį, širdies plakimą, nuovargį, edemas ir kt. Įvertina kasdienę veiklą fizinio krūvio toleravimą.

Organizuoja paskirtų kraujo tyrimų mėginių paėmimą ir registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius. Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnės priežiūros planą 10 min.

Ultragarsinis širdies tyrimas ir ar spiroergometrijos tyrimas, ir ar impedanso kardiograma.

chernyshov hipertenzijos gydymas

Papildomi tyrimai jei yra klinikinių indikacijų : bendrasis kraujo tyrimas, biocheminis kraujo tyrimas gliukozė, ŠF, LDH, geležis, TTHdigoksino koncentracijos tyrimas, jei pacientas mažiau kaip 1 mėn.

Biocheminis kraujo tyrimas K, Na, kreatininas. Papildomi tyrimai jei yra klinikinių indikacijų. Mokymo tema Širdies sandara ir funkcijos. Kas yra širdies nepakankamumas, jo įtaka kitų organų veiklai; Dažniausios širdies nepakankamumo išsivystymo priežastys. Pagrindiniai širdies nepakankamumo simptomai, jų atpažinimas, kontrolė. Svorio kontrolė. Diuretikų vartojimas. Mitybos ypatumai sergant širdies nepakankamumu skysčiai, druska, alkoholis.

Mokymo priemonės Siekiami paciento mokymo rezultatai Plakatai, skaidrės, vaizdo Suprasti, kas yra širdis, medžiaga, interneto funkcijos, kaip mokymo programa hipertenzija sergančiam asmeniui širdis, kas svetainės: yra širdies nepakankamumas, www. Neatidėliotinų širdies Mokėti atpažinti ankstyvuosius nepakankamumo simptomų širdies nepakankamumo sąrašas.

Nuo m. Pasaulinė hipertenzijos lyga angl. International Society of Hypertension, ISH ir kitomis organizacijomis, gegužės ąją paskelbė Pasauline hipertenzijos diena. Tai buvo padaryta norint atkreipti visų pasaulio gyventojų dėmesį ir padidinti jų supratimą apie aukštą arterinį kraujo spaudimą bei jo grėsmingas pasekmes.

Kontaktų telefono simptomus ir juos kontroliuoti; numeriai ir kt. Gyvenimo kokybės įvertinimo klausimynai.

  1. Širdies ir kraujagyslių hipertenzijos simptomai
  2. Nuo m.
  3. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras - Pranešimai žiniasklaidai
  4. V Vilnius Puslapis 15 Lietuvos diabeto asociacijos kronika »  m.
  5. Pacientų, sergančių širdies nepakankamumu, mokymas tampa iššūkiu slaugytojams | e-medicina

Plakatai, skaidrės, vaizdo Suprasti reguliaraus svėrimosi medžiaga.