Padidėjusio kraujospūdžio priežastys ir pasekmės. Ką daryti? - DELFI Gyvenimas

Pacientų skundai dėl hipertenzijos

Turinys

  pacientų skundai dėl hipertenzijos hipertenzijos košė iš

  Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos aprašas. Akreditavimo tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, reikalavimų bei vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metų nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams.

  pacientų skundai dėl hipertenzijos hipertenzijos cukrinio diabeto rizikos veiksnys

  Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 80 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyta, kad Lietuvos bioetikos komitetas kontroliuoja, ar asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra atitinka medicinos etikos reikalavimus, ir prižiūri, kaip juridiniai asmenys laikosi bioetikos reikalavimų. Norėtume Jums paaiškinti, kad pacientų skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas toliau — Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.

  Vadovaujantis šio įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos jų teisės.

  pacientų skundai dėl hipertenzijos gluosnio žievė su hipertenzija

  Jeigu pareiškėjo netenkina asmens sveikatos priežiūros įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, jis turi teisę kreiptis į Akreditavimo tarnybą Juozapavičiaus g. Kreipiantis į Akreditavimo tarnybą turi būti laikomasi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnyje ir Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos apraše, patvirtintame Akreditavimo tarnybos direktoriaus m.

  pacientų skundai dėl hipertenzijos hipertenzija širdies ar kraujagyslių liga

  Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo į skundą kopija jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį — pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija ir pateikiamas paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas pasas arba asmens tapatybės kortelė.

  Jeigu skundą teiktų paciento atstovas, reiktų pateikti paciento asmens tapatybę ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, kai skundas siunčiamas paštu, per kurjerį ar elektroniniu pacientų skundai dėl hipertenzijos, prie skundo turi būti pridėtos paciento asmens tapatybę ir, jeigu kreipiasi pacientų skundai dėl hipertenzijos atstovas, atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ar kt.

  pacientų skundai dėl hipertenzijos dietos sveikata širdies phentermine tabletes

  Atkreipiame dėmesį, kad Akreditavimo tarnyba atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės įvertinimą ir nustato paciento teisių pažeidimo ar nepažeidimo faktą. Akreditavimo tarnyba nagrinėja pacientų skundus, nesusijusius su žalos atlyginimu. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnyje numatyta, kad pacientai, turintys teisę į žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus g.

  pacientų skundai dėl hipertenzijos hipertenzijos gydymo etapai

  Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti.